Feromonen

Feromonen

Het feromoon, een onweerstaanbare aantrekkingskracht!

Feromonen zijn vluchtige stoffen die door levende wezens worden afgescheiden (dieren, insecten, sommige planten,…), in het algemeen door de wijfjes. Zij spelen een herkenningsrol en oefenen een sexuele aantrekkingskracht uit op de mannetjes die ze op meerdere kilometers afstand kunnen herkennen. Elke soort heeft haar eigen feromoon. Dit maakt het mogelijk, elke schadelijke insectensoort heel precies en doeltreffend te bestrijden. Met elke soort van schadelijke insecten stemt een specifiek feromoon overeen. Het behandelingsprincipe bestaat erin, het mannelijk insect aan te lokken door imitatie van het door het wijfje afgescheiden feromoon om het mannetje in de val te lokken en zodoende de paring en de voortplanting te verhinderen.