Bodem management

EEN GEZONDE BODEM ZORGT VOOR EEN GEZOND LEVEN !

Een gezonde bodem zorgt voor een rijke oogst , smaakvollere en vitaminerijke groenten !

Een gezonde bodem zordt voor een groen , gezond en mosvrij gazon !

En wie wil er niet graag een mooi groen gazon en een rijke gezonde oogst in de moestuin ? Vaak maken we hierbij gebruik van (kunst-) meststoffen en kalk. Het gebruik van meststoffen laat het gras groener ogen en de groenten sneller groeien . Maar is het ook gezond ?

Langdurig gebruik van meststoffen putten het gazon en de bodem uit !

Gras , planten en gewassen hebben , net als het menselijk lichaam , mineralen nodig. Voor een gezonde groei zijn ongeveer 80 mineralen onontbeerlijk . Hiervan worden er echter 50 nooit aangevuld. De planten maken weinig of geen vitaminen aan. Langzaam worden ze zwak en ziek.

Gunstige microorganismen in de bodem voeden en beschermen de gewassen. Dank zij de de microorganismen kunnen de planten de verteerde mineralen opnemen en geven ze terug suikers af aan de bodem via de wortels. Deze symbiose zorgt voor een gezond bodemleven want de microorganismen maken ook antibiotica aan die de planten beschermen tegen allerlei ziektekiemen.

Het gebruik van meststoffen heeft een nefaste invloed op dit microbiologisch leven !

Door gebruik van stikstof-, fosfor-en kaliumrijke meststoffen explodeert de groei van deze microbiologie . Maar bacteriën verbruiken hiervoor massaal koolstof .Ze gaan op zoek naar alle koolstof in de bodem en putten op deze manier de bodem uit. De humuslaag , zo noodzakelijk voor de planten , wordt hierdoor afgebroken.

De groei van de planten en gewassen neemt af.  Hierdoor gaan we terug bemesten! We belanden alzo in een negatieve neergaande spiraal !

Het gebruik van meststoffen heeft nog een ander desastreus gevolg : de regenwormen verdwijnen uit onze bodem !

Meststoffen bestaan voornamelijk uit zouten. Deze zouten onttrekken het vocht uit de cel van de microorganismen zodat ze nog sneller afsterven. De samenwerking tussen de bacteriën en de planten wordt hierdoor onderbroken . Dit is een ramp voor de regenwormen. Bij gebrek aan voeding verdwijnen de regenwormen. Deze diertjes zorgen echter voor een luchtige bodem en voor het verteren van organische stoffen.

Willen van Groenigen, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Bodembiologie van Wageningen University en hoofdauteur , concludeert in zijn studie :" De invloed van regenwormen op de gewasopbrengst en plantengroei "  :

Volgende  resultaten zijn heel duidelijk: "Als er regenwormen aanwezig zijn, neemt de gewasopbrengst met gemiddeld 25 procent toe, en de bovengrondse biomassa met 23 procent" ."We zagen ook dat regenwormen geen invloed hebben op het stikstofgehalte van de planten, wat een indicatie is voor de kwaliteit van een gewas". Van Groenigen is niet verrast door het resultaat. "Mensen weten al duizenden jaren dat regenwormen goed zijn voor de plantengroei." Dat positieve effect van regenwormen verdween wel als er (stikstof-)kunstmest werd toegediend, of als er planten aanwezig waren die zelf stikstof uit de lucht kunnen halen. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat regenwormen de groei van gewassen stimuleren door de hoeveelheid beschikbare stikstof voor de planten te verhogen.

Eens de regenwormen verdwijnen door een gebrek aan voedsel en een te zoute bodem kan men een gezond bodemleven vergeten! 

Het gras en de gewassen moeten zich harder verdedigen tegen ziektekiemen , verzwakken door een gebrek aan nutritiënten en mineralen en worden ziek .

Mosgroei en grasziekten steken de kop op .

Een gazon met een gezond bodemleven hoeft niet geverticuteerd te worden !

Voor de moestuin heeft dit bemesten nog een bijkomend gevolg. De meststoffen omzeilen het gezonde bodemleven en de groenten nemen rechtstreeks de onverwerkte zouten op. Hierdoor consumeren we te hoge dossisen chemische zouten en dit leidt tot ziekten !

 

HET ANTWOORD ?

DE BIOLOGISCHE EN 100 % NATUURLIJKE BODEMVERRIJKING

Let wel :  Wij zijn niet tegen bemesten met een biologische meststof . Maar in minimale dosis en hoogstens 1 maal per seizoen ! Het gebruik van compost is echer een te verkiezen alternatief !

EEN GEZOND BODEMLEVEN STEUNT OP 5 PIJLERS : 

- Corrigeren van de zuurtegraad : Zeeschelpenkalk

- Voldoende mineralen en sporenelementen : Vulkamin

- Reguleren van de bodemvochtigheid : Kleimineralen

- Organische nutriënten : Bokashi

- Voldoende gunstig microbiologisch leven : Super Cera-C en/of EM organismen

In onze webshop bieden wij u volgende oplossingen voor gazon en moestuin :

Een starterspakket : om het gezond bodemleven te herstellen

Een onderhoudspakket : regelmatig toepassen om het bodemleven op peil te houden

Aparte verpakkingen

 

Positie
Van hoog naar laag sorteren

Foto-tabel Lijst

12 per pagina

7 artikel(en)

Positie
Van hoog naar laag sorteren

Foto-tabel Lijst

12 per pagina

7 artikel(en)