Micro-organismen

EM – Effective Micro-organismen

EM – Effectieve Micro-organismen

Effectieve Micro-organismen zijn een combinatie van in de natuur voorkomende micro-organismen.

EM is de afkorting voor enerzijds de technologie en een aanduiding voor de grote groep micro-organismen die er onderdeel van zijn.

EM is natuurlijk, onschadelijk voor het milieu en heeft een enorme potentie om de mens en de aarde gezonder te maken. De toepassingen zijn eindeloos. De EM-producten zijn bruikbaar voor huishoudens, maar ook op grote schaal voor bijvoorbeeld de landbouw, instellingen en overheden voor diverse doeleinden.

De uitvinder van EM is Teruo Higa. Deze Japanse professor hield zich bezig met duurzame land- en tuinbouw en heeft uiteindelijk de uitgekiende combinatie van micro-organismen ontwikkeld waardoor EM is ontstaan.

Je hebt twee dynamische en tegengestelde krachten in de natuur. Regeneratie en degeneratie. De eerste zorgt voor opbouw en groei. De tweede zorgt voor afbraak en ontbinding. Micro-organismen staan aan de basis van beide processen, of dat nu in ons lichaam of in de bodem is.

Wat EM doet is de regeneratieve organismen stimuleren, zodat zij gaan domineren en er gezondheid en vitaliteit ontstaat.

EM Producten

Er zijn talloze EM producten. Maar het uitgangspunt is EM-1. Dit is een vloeibaar concentraat van 80 micro-organismen. Deze moeten worden geactiveerd voor gebruik. Dit doe je met water en met melasse (rietsuiker-stroop). Dit wordt A+ genoemd.

EM-A betekent EM-Activated. Dan kun je het afhankelijk voor je doeleinden gebruiken.

EM-X is een krachtige bron van anti-oxidanten die bij inname de weerstand bevordert.

Toepassingen van EM

Het omzetten van  GFT – afval waardevol organisch materiaal 

Dit is Bokashi. Dit kan heel kleinschalig toegepast worden bij huishoudens, maar ook in het groot.

Keukenafval wordt schoon en reukloos gefermenteerd en kan gebruikt worden als compost of bemesting voor de tuin. De organische stoffen in combinatie met EM hebben een bodemverbeterende werking en planten floreren er wel bij.

Bij het proces ontstaat vloeistof dat ook gebruikt kan worden als voeding voor kamer- en tuinplanten.

Bloemen bljven langer goed in een vaas en het bloemenwater zal minder snel gaan stinken!

EM is bij uitstek geschikt voor huishoudens, maar ook gemeentes kunnen op deze wijze hun GFT-beleid verduurzamen!

Huishoudelijk gebruik

Naast de afvalverwerking van keukenafval, zijn er hele andere mogelijkheden om een duurzame huishouding te voeren.

Je kunt EM gebruiken als schoonmaakmiddel, afvoerontstopper en roestverwijderaar. Het gaat ook een stinkende afvoer tegen.

Voor persoonlijke lichaamsverzorging en gezondheid

EM is een uitstekende bron van anti-oxidanten. Je kunt je weerstand ermee verhogen en je gezondheid verbeteren

Toepassingen in land – en tuinbouw (fruit- en bloementeelt)

EM kan toegepast worden op grote schaal. Het is bodemverbeterend, beschermend en vitaliserend voor de gewassen. Voorkomt het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

Het resultaat is een betere oogst en gezonde, smaakvolle producten voor de consument.

Toepassingen in de veeteelt en in de verzorging van huisdieren

EM kent allerlei toepassingen in de veeteelt. Het verbetert de kwaliteit van het drinkwater voor het vee. Je kunt het sproeien en vernevelen in de stallen, voor reiniging en een gezond milieu voor de dieren. Het gaat parasieten tegen en is bevorderend voor hun gezondheid.

Mest kan worden behandeld waardoor de stank van ammoniak kan worden voorkomen.

Ook huisdieren hebben baat bij EM.

In het groenbeheer van steden en gemeenten, maar ook in de bosbouw

Gemeenten kunnen hun GFT-beleid hervormen met EM. Maar EM kan ook gebruikt worden in zwembaden (chloor wordt dan overbodig) en als reiniging van oppervlaktewater. Ook zijn er medische toepassingen mogelijk of denkbaar.

In het groenbeheer en de bosbouw kan EM toegepast worden om de bodem-conditie te verbeteren op grote schaal.

Bijkomend voordeel van EM zijn de lage kosten!

Toepassingen in water: viskwekerijen en aquariums

EM heeft ook een gunstig effect in water. Zie onder 6. Ook huishoudens en viskwekerijen hebben er baat bij. De kwaliteit van het watermilieu in aquariums en vijvers verbeterd door EM.

Toepassingen voor bedrijven voor diverse milieu-oplossingen. Bij water –, lucht – en bodemverontreiniging.

Duidelijk dat er ook in bedrijfsleven genoeg valt te winnen met EM!

Samenstelling van EM

 

EM bestaat uit liefst 80 soorten micro-organismen. Er kunnen 5 hoofdgroepen (families) worden onderscheiden. Deze hebben een synergetische werking . Ze versterken de positieve eigenschappen van elkaar.

Fotosynthetiserende bacteriën
Deze hebben de hoofdrol in het EM-proces. Ze maken optimaal gebruik van zonlicht en de warmte in de bodem en produceren waardevolle stoffen uit organisch materiaal.

Planten absorberen deze stoffen, stikstof wordt beter gebonden en allerlei nuttige bacteriën vermeerderen zich.

Melkzuurbacteriën
Deze bacteriën hebben een krachtige steriliserende werking. Schadelijke micro-organismen worden onderdrukt en de afbraak van organische stoffen wordt versneld.

Actinomyceten
Deze micro-organismen gaan schadelijke schimmels en bacteriën tegen en kunnen samenleven met fotosynthetiserende bacteriën.

Gisten
Gisten zijn stofwisselingsproducten die voedsel voor onder andere de melkzuurbacteriën en Actinomyceten. Uiteindelijk is dit goed voor de groei van planten.

Schimmels
Hier gaat het om schimmels die organische stoffen afbreken en een fermentatie veroorzaken. Stank wordt hierdoor voorkomen en schadelijke insecten krijgen geen kans.

EM en duurzame landbouw

Omdat EM geheel natuurlijk is, kan EM een enorme bijdrage gaan leveren aan duurzame landbouw. Wat EM hier doet is een extra dimensie toevoegen aan bestaande land- en tuinbouwmethodes die streven naar duurzaamheid. EM helpt en versterkt.

Bio-technologie gaat bijvoorbeeld uit van genetische manipulatie, als de effecten onvoorspelbaar kunnen zijn en in gaan tegen de natuurwetten van de evolutie.

Wanneer je kijkt naar de mono-culturen in onze moderne landbouw is de grond hier in principe arm, waardoor degeneratieve micro-organismen domineren. Om toch goede gewassen te produceren is men veelal afhankelijk van chemische bestijdingsmiddelen en kunstmest.

Wanneer je EM toepast in de landbouw zullen bij goed gebruik regeneratieve micro-organismen gaan domineren, waardoor de grond veel krachtiger en weerbaarder wordt. Dit betekent sterke en gezonde, maar vooral ook natuurlijke gewassen. EM manipuleert niet, maar versterkt de natuurlijke processen die nodig zijn voor gezondheid en vitaliteit!